ATENCIÓ! DURANT EL MES D'AGOST DE 2015 LA BOTIGA NO ACCEPTA COMANDES.

TORNAREM EL DIA 1 DE SETEMBRE - GRÀCIES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ!

Obra Social

L’Obra Social Sant Joan de Déu és el punt de trobada entre la solidaritat de particulars, empreses i institucions, i les necessitats de les persones que es troben en situació vulnerable, per tal d’oferir-los una atenció integral.

Els àmbits d’actuació de Sant Joan de Déu, a la província d'Aragó - San Rafael, són la infància hospitalitzada, les persones amb problemes de salut mental, les persones amb discapacitat, les persones en situació de sense llar, les persones que tenen una malaltia crònica i la gent gran. Àmbits que es complementen amb projectes de recerca social i biomèdica i cooperació internacional.

www.obrasocialsantjoandedeu.org